top of page

第一屆華文盃全港書法大賽2018

決賽名單(排名不分先後)

所有金獎獲獎者將獲邀出席2018年7月19日上午10:30假佐敦香港童軍中心(場地暫定) 舉行之決賽及頒獎典禮。稍後敝會將有專人電話聯絡各参賽者確認,如未能出席決賽之參賽者將被視為放棄競逐冠、亞、季軍之獎項。


決賽將會分組並即場進行,題目由評判擬定,參賽者須使用大會提供的紙、筆作賽,以示公允。

決賽日(2018年7月19日)之程序安排:
時間                      參賽者               大會

10:20                       報到
10:30-11:30         進行決賽
11:30-12:30         午飯時段          評判評分

12:30-13:00         頒獎典禮

bottom of page